شهر هوشمند دومینو

شهر هوشمند دومینو، شامل وب سایت، نرم افزار اندروی و نرم افزار IOS است که در سال ۱۳۹۷ توسعه داده …