سیستم اتوماسیون زاگرس ترابر اکسون خلیج فارس

برند زاگرس در حوزه تامین سوخت جایگاه های سوختی فعال است. تیم نرم افزاری وب یوتاب تک با همکاری شرکت …