سیستم اتوماسیون زاگرس ترابر اکسون خلیج فارس

برند زاگرس در حوزه تامین سوخت جایگاه های سوختی فعال است. تیم نرم افزاری وب یوتاب تک با همکاری شرکت …

شهر هوشمند دومینو

شهر هوشمند دومینو، شامل وب سایت، نرم افزار اندروی و نرم افزار IOS است که در سال ۱۳۹۷ توسعه داده …